top of page

Actie Zorgenmens

“Actie Zorgenmens” is de verzamelnaam van  benefietevenementen volledig ten voordele van de sociale verenigingen in onze gemeente. ​

NETHEDAL 1985

Nethedal is een dagcentrum voor volwassenen met een mentale beperking dat werd opgericht in 1985 onder de hoede van Rotary Heist-op-den-Berg. Dit alles met opbrengsten uit Actie Zorgenmens. Het dagcentrum Nethedal biedt momenteel onderdak aan een 25-tal gasten, verdeeld in drie leefgroepen. Tevens verschaft het een tewerkstelling aan 12 (VTE) personeelsleden.

NACHTVERBLIJF IN NIEUWE GEBOUWEN TE HEIST-OP-DEN-BERG

Rotary Heist-op-den-Berg kan fier melden dat het een nachtverblijf zal realiseren, een waardevolle aanvulling op het succes van dagcentrum Nethedal te Booischot. De nieuwe verblijven zullen gerealiseerd worden aan de Werftsesteenweg te Heist. Het is een project i.s.m. de Maatschappij voor de Huisvesting waar plaats zal zijn voor 12 personen met een beperking. Deze personen zullen 7 op 7 ondersteuning kunnen genieten. 

AFFICHE_1992_Pagina_2
AFFICHE_1992_Pagina_1
AFFICHE_1994
PROGRAMMA_1994
PROGRAMMA_1996
AKTIE_ZORGENMENS_1994
AKTIE_ZORGENMENS_1996
nachtverblijf Nethedal.jpeg

De eerste spaden zijn ondertussen in de grond! De bouw van het nachtverblijf is opgestart. Over ongeveer 24 maanden zullen 12 kamers van het verblijf in gebruik kunnen genomen worden. De realisatie en de afwerking van dit nachtverblijf zal enorme bedragen kosten, en alle inspanningen zullen nodig zijn om dit tot een goed einde te brengen.

Heist Loopt & Zingt en Heist Loopt Warm zijn uitgelezen kansen om fondsen te verwerven voor onze Actie Zorgenmens. Uw deelname, steun en participatie zorgen ervoor dat wij verenigingen kunnen blijven ondersteunen.

De nieuwbouw is een realisatie van de Heistse Sociale Huisvestingsmaatschappij die volgens vooropgestelde wensen het gebouw tot in de puntjes afwerkt. Nethedal zal het gelijkvloers en de eerste verdieping voor een lange termijn van 33 jaar huren. De inrichting van de gemeenschappelijke delen wordt volledig gesponsord door Rotary Heist-op-den-Berg en haar sociale partners. Voor specifieke zorginrichting wordt beroep gedaan op de NVSG (Nationale Vereniging voor Steun aan Gehandicapten).

 

Voor meer informatie over de werking van Nethedal en de voorinschrijvingen voor het nachtverblijf, kan u contact opnemen via mail naar info@nethedal.be of telefonisch op 015/75 27 23.

Een greep uit onze sociale partners

Nethedal, Booischot: een mooi verhaal!

Op 8 november 1985 werd, op de eerste verdieping van het vroegere gemeentehuis van deelgemeente Schriek, het centrum 'Nethedal' geopend, een dagverblijf met plaats voor tien volwassen mentaal en fysiek gehandicapten. De kosten voor huur, infrastructuur, vervoer (per minibus) en personeel werden in het begin volledig gedragen door de Rotary club. Het duurde immers meer dan een jaar vooraleer het centrum door de overheid erkend werd en de eerste subsidies druppelsgewijs toekwamen.

Om dit alles te bekostigen werd de Actie Zorgenmens op touw gezet: een grootse, twee dagen durende manifestatie op de sportterreinen van Booischot met paardenkoersen, kinderanimatie, optredens, ballonvaarten enz. Later zijn er andere acties zoals de golftornooien, kanovaren en een duivenverkoopdag bijgekomen.

Ondertussen groeide het aantal bewoners gestaag, zodat de voorlopige locatie niet meer voldeed. Met eigen middelen kocht Rotary daarom een perceel grond aan. Na de nodige aanvragen konden we met subsidies een nieuw en aangepast gebouw optrekken. € 503.000 moesten we echter uit eigen zak betalen. Dankzij de onverdroten inzet van alle clubleden kon dit bedrag bij elkaar worden gesprokkeld. Ook de NVSG en onze buitenlandse contactclubs droegen hiertoe hun steentje bij.

Op 7 juni 2002 werden, in aanwezigheid van de Antwerpse provinciegouverneur, de burgemeester van Heist-op-den-Berg, de DG en DGE 1630, talrijke genodigden en - niet te vergeten - de bewoners zelf, de nieuwe gebouwen van Nethedal officieel geopend.

Maar dat betekent allerminst het einde van het verhaal. Sinds jaren ijveren we er immers voor om - naast ons dagcentrum - te kunnen beschikken over een tehuis voor de permanente opvang van volwassen gehandicapten. Hiervoor is uiteraard opnieuw heel wat geld nodig. Momenteel zijn de plannen getekend voor dit nachtverblijf en zijn onderhandelingen aan de gang met alle mogelijke instanties ter financiering van dit zéér ambitieus project.

Projecten Actie Zorgenmens
 • Home Marjorie: Opvangcentrum voor gehandicapten met de ziekte van Huntington.

 • G-Tennis: Tennislessen en tennisontspanning voor mindervaliden.

 • G-Zwemmen: Zwemmen voor mindervaliden.

 • G-Atleten: Carina Glassee.

 • Make a Wish: Een 100-tal onbezoldigde vrijwilligers zetten zich bijna dagelijks in voor de verwezenlijking van onze doelstelling, het vervullen van hartenwensen van levensbedreigend zieke kinderen.

 • Nationaal Burn Camp: De vzw NBC is een Belgische organisatie die uitgaat van alle Belgische brandwondencentra en activiteiten organiseert voor brandwondenpatiënten.

 • De Regenboog: De Regenboog is een organisatie die volledig op vrijwillige basis werkt aan het welzijn van mensen in nood. Het team van De Regenboog werkt nauw samen met de lokale besturen en het OCMW. Wanneer er nood is aan professionele hulp, helpt het hele team om de nodige stappen te zetten. Je kan bij De Regenboog terecht voor hulp, voedselbedeling, tweedehands kleding en nog zoveel meer.

 • Instituut Mevrouw Govaerts (IMG): Het Buitengewoon Onderwijs voorziet in de opvoeding van en het geven van onderricht aan kinderen die moeilijkheden ondervinden om in een gewone school onderwijs te volgen. We zorgden voor de uitbreiding en vernieuwing van de keuken en een nieuw afdak op het speelplein.

 • Rotaract activiteiten.

 • VZW toekomst voor Senegal.
 • Heide Atelier.

Daarbuiten worden jaarlijks budgetten weerhouden om éénmalige noden te ondersteunen in verschillende organisaties en verenigingen, zoals:

 • De Mega Scholengroep: schenking van 14 digiborden (Smartboards) voor het basis onderwijs.

 • Join2Bike: Het schenken van een speciale fiets voor mindervaliden: de HASE PINO.

 • Sint-Lambertusinstituut: steun aan de Internationale dag in Mei.

 • Feestweek Ten Kerselaere te Hallaar.

En reeds enkele jaren ondersteunen we de onderstaande projecten van de Mega Scholengroep.

 • Pestpreventie

 • Een halt aan drugs op school: drugpreventie

bottom of page